PŘEKLADY TITULKŮ
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

PŘEKLADY


Překladatelský tým FILMPRINTU se skládá ze zkušených překladatelek a překladatelů, kteří se specializují na přípravu filmových podtitulků a během dlouholeté praxe si osvojili vynikající schopnosti ve zvládání specifik tohoto žánru. Každý z nich se zaměřuje na určitý typ filmů, čímž se zaručuje pochopení a vystižení jazykové a stylistické roviny díla i dobrá znalost reálií. V našem týmu je patnáct stálých spolupracovníků, kteří překládají ze všech významných světových jazyků. V případě překladů z méně obvyklých jazyků spolupracujeme s odborníky z českých univerzit. Pro festivaly a mezinárodní prezentaci překládáme české filmy do angličtiny a dalších cizích jazyků. Na těchto překladech s námi spolupracují kvalifikovaní rodilí mluvčí.

Dramaturgii titulků má ve FILMPRINTU na starost paní Anna Kareninová, jejíž mimořádné znalosti a dovednosti v oblasti titulkování filmových děl jsou garancí trvale vysoké kvality našich titulků. Jazykové, stylistické i věcné rovině překladů věnujeme nejvyšší péči, v kombinaci s moderní softwarovou podporou se tak zásadním a určujícím způsobem podílíme na vytváření vysokého standardu úrovně titulkování filmů v České republice.

Kromě překladů poskytujeme také služby v oblasti speciálních jazykových převodů, jako jsou titulky pro neslyšící, aktualizace starších překladů, úpravy dodaných překladů nebo dialogových listin atd.

Ve FILMPRINTU vznikají ročně překlady více než sta filmů pro kina a desítek dalších pořadů pro jiná média.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Clipster na vyrobu DCP
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --